Jak wspierać fundację?

Skorzystaj z opcji e-przelewu lub płatności kartą za pośrednictwem serwisu Przelewy24 (panel obok).

Zachęcamy również do wsparcia cyklicznego poprzez ustawienie stałego zlecenia bankowego. Jest dla Nas szczególnie ważne. Nawet niewielkie kwoty, wpłacane regularnie, pozwalają nam na stabilne działanie i długofalowe planowanie pracy.

Tytuł przelewu:
Darowizna na rzecz fundacji RATs

Numer konta:
PL 25 2490 0005 0000 4530 0007 8784 (PLN)

Nazwa i adres odbiorcy:
Fundacja Regional Adventure Trails, Zgórsko 3, 26-052 Nowiny

Adres banku:
Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Łopuszańska 38D, 02-232 Warszawa

Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest FUNDACJA REGIONAL ADVENTURE TRAILS z siedzibą w miejscowości Zgórsko, Zgórsko 3 26-052 Nowiny wpisana do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0001044787, adres email: biuro@rat-adv.org.

Przekazując darowiznę oświadczasz, że zapoznałeś(-aś) się z Polityką Prywatności Fundacji RATs w zakresie celu i sposobów przetwarzania danych osobowych darczyńców oraz przysługujących Ci praw.

Regulamin darowizn

I. Postanowienia wstępne

 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa zasady świadczenia przez Fundację Regional Adventure Trails, Zgórsko 3, 26-052 Nowiny, KRS: 0001044787. NIP: 9592063340, REGON: 525723172, zwaną dalej Fundacją usługi drogą elektroniczną, polegającej na umożliwieniu osobom korzystającym ze strony https://rat-adv.org/wesprzyj-nas/ przekazywanie darowizn pieniężnych, na działania statutowe Fundacji.
 2. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o Darczyńcy, należy przez to rozumieć każdą osobę korzystającą ze strony https://rat-adv.org/wesprzyj-nas/ w celu przekazania darowizny.
 3. Korzystając ze strony do przekazywania darowizn, Darczyńca oświadcza i potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje jego postanowienia.
 4. Aktualna wersja Regulaminu jest zawsze dostępna dla Darczyńców na stronie https://rat-adv.org/wesprzyj-nas/

II. Ogólne warunki przekazywania darowizn

 1. Darczyńca przekazuje darowiznę poprzez kliknięcie wybranej kwoty lub przez użycie opcji „dowolna kwota” na stronie https://rat-adv.org/wesprzyj-nas/. Po kliknięciu w link należy postępować zgodnie z instrukcjami zamieszczonymi na stronie operatora płatności obsługującego transakcję.
 2. Przekazywanie darowizn na stronie https://rat-adv.org/wesprzyj-nas/ odbywa się za pośrednictwem operatora płatności – PayPro SA (Przelewy24) – Podmiot świadczący Usługę na rzecz Użytkowników, z siedzibą w Poznaniu, przy ulicy Pastelowej 8 (60-198), wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, numerem NIP 7792369887, o kapitale zakładowym wynoszącym 5 476 300,00 zł, w całości opłaconym oraz do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem UKNF IP24/2014.
 3. Darowiznę można wpłacić przy pomocy przelewu elektronicznego, karty płatniczej (kredytowej lub debetowej) i systemu płatności mobilnych BLIK.
 4. Wpłaty Darczyńców są chronione przy pomocy bezpiecznego certyfikatu SSL. Dzięki niemu wszystkie przesyłane informacje są zaszyfrowane.
 5. Za pośrednictwem strony można przekazywać darowizny jednorazowe.
 6. Przekazując darowiznę Darczyńca może wybrać jedną z kwot sugerowanych na stronie https://rat-adv.org/wesprzyj-nas/ lub wpisać dowolną, wybraną przez siebie kwotę w pole „Inna kwota”.

III. Postępowanie reklamacyjne, rezygnacja z płatności cyklicznych, zwroty darowizny, reklamacje usług PayPro

 1. W przypadku wystąpienia problemów z przekazaniem darowizny jednorazowej lub cyklicznej, Darczyńca winien je zgłosić Fundacji pod adresem: biuro@rat-adv.org
 2. Darczyńcy dokonujący płatności za pośrednictwem serwisu PayPro (Przelewy24) mogą składać reklamację dotyczące Usługi Płatności Przelewy24, jeżeli przekazana przez niego darowizna nie została zrealizowana lub została zrealizowana niezgodnie z Regulaminem Współpracy z Przelewy24 dostępnym tu. Reklamacje można składać w formie:
  a) pisemnej – osobiście w siedzibie PayPro SA lub przesyłką pocztową w rozumieniu art.3 pkt. 21 ustawy z dnia 23 listopada 2012r. – Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529 z późn. zm.);
  b) ustnej – dzwoniąc na numer telefonu albo składając oświadczenie do protokołu podczas wizyty w siedzibie PayPro SA, ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań;
  c) elektronicznie – wysyłając wiadomości na adres poczty elektronicznej serwis@przelewy24.pl lub poprzez elektroniczny formularz kontaktowy dostępny na stronie internetowej pod adresem: https://www.przelewy24.pl/reklamacje.
 3. Darczyńcy mają prawo zażądać zwrotu darowizny w terminie 7 dni od jej wpłacenia. W celu uzyskania zwrotu należy wysłać e-mail na adres: biuro@rat-adv.org. Prosimy o umieszczenie w temacie wiadomości słów: „Zwrot darowizny”. Wpłata, po potrąceniu kosztów przelewu, zostanie zwrócona w terminie do 7 dni roboczych od dnia wpływu zgłoszenia do Fundacji.
Updating…
 • Brak produktów w koszyku.